Kontakt

Główna siedziba

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Formularz kontaktowy

  Dane spółki

  Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
  XII Wydział Gospodarczy KRS
  KRS: 0000364556
  REGON: 241710203
  NIP: 6342760734
  wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN

   

  Numer rachunku
  ING BANK ŚLĄSKI
  17 1050 1399 1000 0023 5086 5685