szkolenia wyjazdowe za granicą, integracyjne dla firm, wycieczki dla firm

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne są przygotowywane na indywidualne zamówienie firm/instytucji. Opierają się na programie bazowym, który jest dopasowany do potrzeb i specyfiki działalności danej firmy/jednostki.
Często nazywane są „szytymi na miarę”, ponieważ są dedykowane określonej grupie odbiorców pochodzących z jednego podmiotu a program oraz metodologia prowadzenia szkolenia uwzględnia oczekiwania, potrzeby i specyfikę funkcjonowania podmiotu. Podczas organizacji szkolenia brana jest pod uwagę także kultura i klimat organizacji.

Klient i Instytut Szkoleniowy A&D wspólnie więc określają poziom, zakres i cel zajęć. Pozwala to uzyskać największą efektywność szkolenia. W czasie szkolenia analizowane są realne przykłady z życia zawodowego uczestników a oni sami mają okazję do wymiany własnych doświadczeń.

Programy organizowanych przez nas szkoleń przygotowywane są przez ekspertów, wykładowców i trenerów posiadających fachową wiedzę. Nasi Eksperci to bowiem ludzie, którzy posiadają dużą wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Mają różne tytuły, zajmują różne stanowiska i pracują w różnych branżach, ale łączy ich jedno - chęć dzielenia się wiedzą z innymi. Prowadzone przez nich szkolenia to nie tylko wykłady, ale także przykłady z codziennych zawodowych doświadczeń oraz odpowiedzi na zadawane pytania.

Szkolenie wewnętrzne może być realizowane przecież nie tylko w siedzibie Klienta, ale również w wybranym obiekcie turystycznym. W tym przypadku także istnieje możliwość elastycznego doboru terminu i ram czasowych.

Zarówno pracodawca, jaki i pracownik odnoszą z takiego szkolenia wyjazdowego korzyści:

  • pracownik pogłębia swoją wiedzę, którą potem może wykorzystać w pracy - korzyść dla pracodawcy
  • pracownik zdobywając nową wiedzę, staje się pewniejszy siebie, poprawia się jego samopoczucie - to wpływa pozytywnie na jakość i tempo pracy - korzyść dla pracodawcy i pracownika
  • nasze szkolenia to również chwile relaksu - korzyść dla pracownika
  • pracownik jest bardziej zmotywowany do dalszej pracy oraz odczuwa większą więź z firmą - korzyść dla pracodawcy

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Artur Jączak

Telefon: +48 22 403 40 94
E-mail: szkolenia wewnętrzne

NOWY