Kontakt

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

Główna siedziba

ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa
tel.: +48 22 403 40 94
faks: +48 22 406 23 04
e-mail: biuro@ad.edu.pl

Dane spółki

Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734
wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN

Numer rachunku
ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

NOWY