szkolenia wyjazdowe: Zakopane dla księgowych i kadrowych

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Zakopane

Podatki i rachunkowość

Zakopane

Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-10-17
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-10-24
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-11-28
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-11-28
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-11-28
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-12-05
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-12-05

Kadry i płace

Zakopane

Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-10-17
Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-10-17
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel ARIES****z wycieczką na Słowację
2017-10-24
Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-10-24
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-11-28
Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-11-28
Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-12-05
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-12-05

Prawo

Zakopane

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego - KPA 2017
praktyczny przewodnik

4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-11-28

Zarządzanie

Zakopane

Sztuka negocjacji handlowych
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-10-17
Jak efektywnie zarządzać personelem?
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-10-17

Sfera budżetowa

Zakopane

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2017-12-05

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY