szkolenia wyjazdowe: Wisła - dla księgowych i kadrowych

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Wisła

Podatki i rachunkowość

Wisła

Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2017-10-10
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2017-11-21
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2017-11-21
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Morawskiego Krasu
2017-11-21

Kadry i płace

Wisła

Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2017-10-10
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2017-10-10
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2017-11-21
Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2017-11-21

Sfera budżetowa

Wisła

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2017-11-21

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY