Wieliczka

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Wieliczka

Podatki i rachunkowość

Wieliczka

Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
3 dni - Hotel Lenart ****
2017-10-25
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
3 dni - Hotel Lenart ****
2017-11-15
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
3 dni - Hotel Lenart ****
2017-11-15

Kadry i płace

Wieliczka

Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

3 dni - Hotel Lenart ****
2017-10-25
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

3 dni - Hotel Lenart ****
2017-11-15

Sfera budżetowa

Wieliczka

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem
3 dni - Hotel Lenart ****
2017-11-15

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY