Środki trwałe szkolenie 2020

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Środki trwałe 2020 w teorii i praktyce

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń na powyższy temat. Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera.

O szkoleniu

Cel - szkolenie "Środki trwałe 2020" - zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zagadnieniami w zakresie podatkowego i rachunkowego rozliczania wydatków na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach

Program szkolenia

I. Środki trwałe - definicja

 • środki trwałe w ujęciu podatkowym (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych)
 • środki trwałe w ujęciu bilansowym (ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości)
 • komunikacja z działem księgowości, odpowiedzialność działów technicznych

II. Klasyfikacja środków trwałych

 • Zasady przypisywania i stosowania kodów
 • Znaczenie klasyfikacji dla celów podatkowych

III. Ewidencja środków trwałych
Pojęcie i zakres ewidencji środków trwałych

IV. Wycena wartości początkowej środków trwałych

 • wartość początkowa środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie
 • wartość początkowa środków trwałych nabytych (nowe i używane) – zakup, aport, darowizna
 • ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
 • składniki wartości środków trwałych (koszty dodatkowe, koszty eksploatacji, nakład pracy własnej, koszty wspólne)
 • środki trwałe sfinansowane (w części lub całości) dotacją
 • inwestycje w obcych środkach trwałych

V. Amortyzacja środków trwałych wg  ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych

 • zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację   obciążeń podatkowych,
 • weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych,
 • indywidualne stawki amortyzacyjne,
 • rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł,
 • wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony,
 • wyłączenia z amortyzacji podatkowej a wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów,
 • amortyzacja środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny,
 • amortyzacja środków trwałych finansowanych dotacją unijną i dotacją z Urzędu Pracy.

VI. Środki trwałe w budowie

 • inwestycje
 • dokumentacja
 • moment rozpoczęcia korzystania ze środka trwałego

VII. Zmiany w środkach trwałych

 • zaprzestanie użytkowania
 • utrata wartości
 • podział środka trwałego
 • straty, zmiany lokalizacji
 • zawieszenie działalności
 • likwidacja

VIII. Inwentaryzacja środków trwałych

 • określenie cech, terminów i sposobów inwentaryzacji
 • instrukcja inwentaryzacyjna – zasady tworzenia
 • niedobory zawinione i niezawinione
 • dokumentacja i ewidencja inwentaryzacji
 • wzory dokumentów inwentaryzacyjnych

IX. Wartości niematerialne i prawne

 • definicja w oparciu o ustawę o rachunkowości
 • definicja w oparciu o prawo podatkowe
 • rodzaje
 • wycena na dzień pozyskania i dzień bilansowy
 • ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 • stawki i metody amortyzacji, możliwość ulepszenia

X. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a podatek od towarów i usług

 • podatek naliczony przy zakupie i wytworzeniu środków trwałych i WNiP
 • podatek należny przy sprzedaży, aporcie i nieodpłatnym przekazaniu (cele własne, darowizna) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • remanent likwidacyjny w podatku VAT a środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 • korekta podatku naliczonego przy zmianie przeznaczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • stosowanie proporcji do odliczenia VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

XI. Samochody jako szczególne środki trwałe

 • problemy w podatku dochodowym i podatku od towarów i usług

XII. PCC przy zakupie i sprzedaży

 • podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie i sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY