Podatki 2018 (VAT, CIT) - szkolenie - Vademecum Księgowego

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Vademecum Księgowego - Podatki 2018

Kalendarz

Kołobrzeg

Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Leda SPA**** z wycieczką na Bornholm
2018-06-12
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Marine***** z wycieczką na Bornholm
2018-09-11

Zakopane

Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Mercure Kasprowy***z wycieczką na Słowację
2018-06-12
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2018-10-16
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Grand Nosalowy Dwór****z wycieczką na Słowację
2018-09-18

Karpacz

Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech lub Niemiec
2018-06-12
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2018-09-25
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2018-10-09

Wisła

Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2018-06-19
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech (Morawski Kras)
2018-09-18
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
3 dni - Hotel New Wave
2018-06-13

Wrocław

Vademecum Księgowego - Podatki 2018 2018-06-25

Ustrzyki Dolne

Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Arłamów**** z wycieczką po Bieszczadach lub do Lwowa
2018-10-23
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Arłamów**** z wycieczką po Bieszczadach lub do Lwowa
2018-09-18
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Arłamów**** z wycieczką po Bieszczadach lub do Lwowa
2018-06-12

Kazimierz Dolny

Vademecum Księgowego - Podatki 2018
3 dni - Hotel Austeria Kazimierska
2018-06-20

Sopot

Vademecum Księgowego - Podatki 2018
5 dni - Hotel Haffner**** z wycieczką promem do Szwecji
2018-07-24
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
5 dni - Hotel Haffner**** z wycieczką promem do Szwecji
2018-08-07
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
5 dni - Hotel Haffner**** z wycieczką promem do Szwecji
2018-06-19
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
5 dni - Hotel Haffner**** z wycieczką promem do Szwecji
2018-06-26
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
5 dni - Hotel Haffner**** z wycieczką promem do Szwecji
2018-09-04

Krynica Zdrój

Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference**** z wycieczką do Czech
2018-09-04
Vademecum Księgowego - Podatki 2018
4 dni - Hotel Czarny Potok Resort SPA & Conference**** z wycieczką do Czech
2018-09-25

O szkoleniu

Przedmiotem szkolenia "Vademecum Księgowego - Podatki 2018" jest przedstawienie uczestnikom najnowszych zmian w zakresie podatku VAT i CIT oraz Split payment i JPK. Szkolenie to także omawianie aktualnych problemów związanych z rozliczaniem podatków VAT i CIT, determinowanych w szczególności działaniem organów podatkowych oraz orzecznictwem Ministra Finansów, sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Szkolenie nakierowane jest na aspekty praktyczne, tj. zarówno przedstawienie danej problematyki, jak i możliwych sposobów postępowania z nią związanych. W trakcie szkolenia jego uczestnicy będą mieli również możliwość pozyskania informacji co do kierunków i sposobów podejmowania działań kontrolnych przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej, a także planowanych, kolejnych zmian w ustawie o VAT.

Program szkolenia

Podatek VAT 2018

1. Planowane zmiany w zakresie podatku VAT na 2018

 • Split payment – „podzielona płatność”
  • zasady stosowania (dobrowolność czy przymus)
  • katalog transakcji, których dotyczy Split payment
  • rachunek VAT
  • stosowanie Split payment a termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego
  • dokonywanie płatności przy wykorzystaniu Split-payment
  • odpowiedzialność solidarna podmiotu trzeciego (odbiorcy płatności)
  • zasady wykorzystywania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT
  • termin wejścia w życie Split payment oraz przepisy przejściowe
  • korzyści i niedogodności związane ze stosowaniem Split payment
 • zmiany w zakresie katalogu towarów podlegających opodatkowaniu według obniżonej stawki VAT
 • 0% stawka VAT dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej
 • zwolnienia dla kas fiskalnych w 2018
 • kasy fiskalne on-line w kontekście 2018
 • PKWiU dla celów podatku VAT w 2018
 • „należyta staranność” – prace nad katalogiem przesłanek
 • pozostałe koncepcje zmian (m.in. Centralny Rejestr Faktur, jednolity model faktur w stosunkach z administracją publiczną; JPK-paragony itd.)

2. Aktualne problemy z zakresu podatku VAT w kontekście praktyki oraz orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych, m.in.:

 • kontrakt menedżerski a podatek VAT
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy
 • ujmowanie kosztów dodatkowych w treści faktury
 • korekta WNT oraz import usług
 • wykonawca a podwykonawca usług budowlanych
 • wynajem pracowników, sprzętu budowlanego itd. – a odwrotne obciążenie
 • „pierwsze zasiedlenie” budynku, budowli lub ich części
 • przyporządkowanie transportu w transakcji łańcuchowej (szeregowej)
 • rozliczanie faktur korygujących
 • usługi rozliczane okresowo a moment powstania obowiązku podatkowego
 • moment wykonania usługi a protokół jej odbioru
 • refakturowanie
 • związek nabywanych usługi i towarów z czynnościami opodatkowanymi
 • należyta staranność jako praktyczna przesłanka dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • rozliczanie faktur korygujących w zakresie transakcji podlegających „odwrotnemu obciążeniu”
 • anulowanie faktur
 • odliczanie podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot niebędący podatnikiem VAT czynnym
 • korekta deklaracji a korekta JPK-ewidencja VAT

Podatek CIT 2018

I. Najważniejsze zmiany w podatku CIT od sierpnia 2017

1. Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN

Nowe zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku zakupu biletów u zagranicznych przewoźników lotniczych

II. Najważniejsze (planowane) zmiany w podatku CIT od 2018

1. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe

2. Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej

3. Ograniczenie tzw. zwolnienia dla dywidend

4. Wprowadzenie do ustawy o CIT nowego źródła przychodów - zyski kapitałowe

5. Nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw

6. Doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego

7. Zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych

8. Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych

9. Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku

10. Strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto

11. Doprecyzowanie przepisów w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności oraz strat ze zbycia wierzytelności

12. Podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 10.000 PLN

13. Ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) w przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY