szkolenia wyjazdowe Wilno: podatki 2011, VAT, CIT, ZFŚS, naliczanie płac, kadry, benefity pracownicze

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Kliczków

Podatki i rachunkowość

Kliczków

Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
3 dni - Zamek Kliczków
2017-11-22

Kadry i płace

Kliczków

Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

3 dni - Zamek Kliczków
2017-11-22

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY