szkolenia wyjazdowe: Karpacz dla księgowych i kadrowych

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Karpacz

Podatki i rachunkowość

Karpacz

Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-28
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-12-05
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-12-05
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-12-12
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-12-12

Kadry i płace

Karpacz

Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-12-12
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-12-12

Prawo

Karpacz

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego - KPA 2017
praktyczny przewodnik

4 dni - Hotel Gołębiewski****
2017-12-13

Sfera budżetowa

Karpacz

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem
4 dni - Hotel Gołębiewski****
2017-12-13

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY