szkolenia wyjazdowe: Karpacz dla księgowych i kadrowych

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Karpacz

Podatki i rachunkowość

Karpacz

Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Mercure z wycieczką do Czech
2017-10-17
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-14
Środki trwałe - kluczowe zmiany 2017
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-14
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-14
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-28
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-28
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-12-12

Finanse i controlling

Karpacz

Sprawozdania finansowe wg polskiego prawa bilansowego
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-28

Kadry i płace

Karpacz

Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-10-17
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-10-17
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-14
Płace 2017 - 2018 w praktyce
rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-14
Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-28

Prawo

Karpacz

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego - KPA 2017
praktyczny przewodnik

4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-14

Sfera budżetowa

Karpacz

Kontrola zarządcza oraz zarządzanie ryzykiem
4 dni - Hotel Gołębiewski**** z wycieczką do Czech
2017-11-28

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY