Gródek n / Dunajcem

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Gródek n / Dunajcem

Podatki i rachunkowość

Gródek

Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Heron Live Hotel***** z wycieczką na Słowację
2017-11-14

Kadry i płace

Gródek

Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Heron Live Hotel***** z wycieczką na Słowację
2017-11-14

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY