szkolenia wyjazdowe Ryga: msr, podatki 2011, VAT, CIT, ZFŚS, naliczanie płac, kadry, benefity pracownicze

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Cedzyna

Podatki i rachunkowość

Cedzyna

Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
3 dni - Hotel Uroczysko**** Spa & Business
2017-11-08
Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
3 dni - Hotel Uroczysko**** Spa & Business
2017-11-08

Kadry i płace

Cedzyna

Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

3 dni - Hotel Uroczysko**** Spa & Business
2017-11-08

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY