BUR Baza Usług Rozwojowych szkolenia

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Baza Usług Rozwojowych - BUR

Instytut Szkolenowy A&D znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

W ramach finansowania z BUR można korzystać z naszych usług szkoleniowych oraz doradczych.

Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

Baza Usług Rozwojowych to narzędzie informatyczne stworzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w formie platformy zawierającej szeroki wachlarz ofert usług rozwojowych czyli szkoleniowych, doradczych i edukacyjnych. Platforma ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom zapoznanie się z ofertami usług rozwojowych oraz wyboru najbardziej adekwatnych do potrzeb firmy i jej pracowników. BUR jest narzędziem całkowicie bezpłatnym dzięki któremu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług w formie refundacji nawet w wysokości 80% poniesionych kosztów.

Warunkiem znalezienia się firmy szkoleniowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i oferowania szkoleń do refundowania jest:

wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy

posiadanie certyfikatu jakiości - Instytut Szkoleniowy A&D posiada Certyfikat Jakości Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES - 290/2019) wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Kto może otrzymać finansowanie z BUR?

Kluczową kwestią jest ilość zatrudnianych pracowników. Ważnym kryterium są także wyniki finansowe.

  • mikroprzedsiebiorstwo - zatrudnienie mniej niż 10 pracowników, roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro - max. 80% refundacji
  • małe przedsiębiorstwo - zatrudnienie mniej niż 50 pracowników, roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro - min. 70% refundacji
  • średnie przedsiębiorstwo - zatrudnienie mniej niż 250 pracowników, roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro - min. 50% refundacji

Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkowe 20% dofinansowania (o ile nie osiągnęli już maksymalnej wartości 80%), jeśli spełniają dodatkowe kryteria:

  • działają w branży o największym potencjale rozwojowym lub branży strategicznej dla danego regionu
  • zatrudniają pracowników powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach, a usługi rozwojowe zakończą się zdobyciem nowych kwalifikacji

Wysokość kwoty refundowania jest też zróżnicowana ze względu na województwo w którym składany jest wniosek. W celu sprawdzenia kwot jakie są dofinansowywane należy kliknąć w wybrane województwo znajdujące się na liści w dalszej części strony.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać refundację z BUR?

1. Zapoznać się z ofertą szkoleniową

W tym celu należy wejść na stronę Bazy Usług Rozwojowych - zobacz szkolenia w bazie BUR

Przeglądanie ofert nie wymaga posiadania konta.


2. Zgłosić się na konkretne szkolenie

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, należy dokonać zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych – BUR.

Jeśli nie znaleźli Państwo interesującego Was szkolenia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

3. Finansowane udziału w szkoleniu

  • Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie wybranego szkolenia u właściwego operatora.
  • Po zatwierdzeniu wniosku zostaje podpisana umowa wsparcia finansowego.
  • Operator rezerwuje odpowiednią pulę środków na dofinansowanie szkolenia w danym czasie i nadaje ID wsparcia przedsiębiorcy oraz wylicza wysokość wkładu własnego.

4. Realizacja usługi szkoleniowej

Firma szkoleniowa wystawia fakturę, a uczestnicy zajęć wypełniają ankietę.

5. Rozliczenie refundacji

Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę, a ten weryfikuje jej poprawność i dokonuje przekazania przydzielonych środków.

Wniosek na refundację kosztów szkolenia

Po zgłoszeniu się na konkretne szkolenie za pośrednictwem platformy Bazy Usług Rozwojowych, należy zgłosić się do właściwego Operatora czyli instytucji, która zajmuje się finansowaniem usług szkoleniowych i doradczych, by złożyć wniosek o dofinansowanie tego szkolenia.

Część Operatorów prowadzi tzw. nabór ciągły, czyli wnioski można składać na bieżąco, inni natomiast prowadzą nabór zamknięty, czyli w ściśle określonym terminie. Trzeba więc sprawdzić u właściwego Operatora kiedy należy złożyć wniosek.

Wniosek o wsparcie finansowe należy składać u Operatora właściwego ze względu na siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną pracodawcy. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części zaś procedury przyznawania środków różnią się dla każdego z województw.

Uwaga: Z dofinansowania są wyłączone podmioty z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Oferta Instytutu Szkoleniowego A&D

Jeśli nie znaleźli Państwo interesującego Was szkolenia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Ze środków BUR można także starać się o usługi doradcze. W tym przypadku również zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Zapraszamy więc do kontaktu!

tel.: +48 22 403 40 94
e-mail: biuro@ad.edu.pl

NOWY