Arłamów

Szkolenia wyjazdowe - czym wyróżnia się nasza oferta?

Arłamów

Podatki i rachunkowość

Ustrzyki Dolne

Zamknięcie roku 2017 - ujęcie podatkowe i bilansowe
4 dni - Hotel Arłamów**** z wycieczką po Bieszczadach
2017-12-12
Vademecum Księgowego - Podatki 2017-2018
4 dni - Hotel Arłamów**** z wycieczką po Bieszczadach
2017-12-12

Kadry i płace

Ustrzyki Dolne

Vademecum Kadrowca - Prawo Pracy 2017 - 2018
zmiany: umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, świadectwa pracy, ochrona przedemerytalna

4 dni - Hotel Arłamów**** z wycieczką po Bieszczadach
2017-12-12

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe tematy możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

NOWY